Informace pro studenty

Závěrečné práce

Pro psaní závěrečných prací se studenti řídí Opatřením děkana 3/2019.
Šablony a návod k jejich používání najdete na adrese https://is.muni.cz/auth/do/sci/stud/ZP/sablony/
Pro studenty Oddělení mikrobiologie je pro citování použitých literárních zdrojů v závěrečné práci závazný citační styl APA (pdf ke stažení zde).

Spolupráce na výzkumu