Studujte mikrobiologii na MUNI

Proč studovat mikrobiologii
na MUNI?

✓ Neustále se rozvíjející obor s perspektivní budoucností
✓ Široké možnosti uplatnění nejen ve výzkumu
✓ Výzkum propojený se soukromým sektorem a praxí
✓ Moderní prostory a špičkové vybavení laboratoří
✓ Možnost stáží na zahraničních univerzitách
✓ Studium, které ti rozšíří obzory v oblastech:
   mikrobiologie, virologie, molekulární biologie a biotechnologie

PŘIHLAŠ SE K Bc. STUDIU

Mrkni na naše videa

Předchozí Následující

Studijní programy

Bakalářské studium
Studijní program : Experimentální a molekulární biologie

Specializace : MIKROBIOLOGIE

Zajímá vás podstata života? Baví vás objevovat dosud nepoznané biologické zákonitosti? Láká vás experimentální práce v laboratoři s mikroby? Masarykova univerzita vám nabízí jedinečný bakalářský studijní program. Získáte v něm solidní vědomostní základy ze všech důležitých biologických disciplín a zároveň se naučíte s využitím molekulární biologie a dalších experimentálních přístupů zkoumat různé formy živých organismů. Program je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní teoretické a praktické znalosti z obecné biologie. Základem programu je popis struktury a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a populační úrovni. Cílem programu je, aby jeho absolvent získal znalosti potřebné pro praktickou činnost v laboratoři nebo základy k dalšímu vzdělání.

PODROBNOSTI K BAKALÁŘSKÉMU STUDIU

Magisterské studium

Mikrobiologie

Cílem studia magisterského navazujícího programu Mikrobiologie je pochopení široké problematiky této vědní disciplíny a ujasnění si vzájemných souvislostí mezi jejími jednotlivými směry. Absolvent programu bude po teoretické i praktické stránce ovládat problematiku environmentální, humánní a veterinární mikrobiologie, a to včetně epidemiologie.

PODROBNOSTI K MAGISTERSKÉMU STUDIU

Doktorské studium

Mikrobiologie

Studijní program Mikrobiologie je zaměřen na studium morfologických, fyziologických a genetických vlastností mikroorganismů, především pak bakterií a kvasinkovitých organismů. Zahrnuje rovněž vliv těchto organismů na vnější prostředí, stejně tak i jejich využití při biodegradaci organických polutantů. Program integruje moderní metodické přístupy mikrobiologické, molekulárně biologické, biochemické a analyticky biochemické. Tyto přístupy umožňují přesnější a rychlejší identifikaci či typizaci klinicky, environmentálně a technologicky významných mikroorganismů.

Znalosti absolventů

Po praktické i teoretické stránce by měl absolvent zvládnout principy a aplikační možnosti mikrobiologie. V průběhu studia získá absolvent nové znalosti a dovednosti včetně širokého informačního spektra ve zvolené oblasti, která je předmětem jeho disertační práce. Míra získaných znalostí a zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech mikrobiologie.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia programu Mikrobiologie PřF MU nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví, v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, v ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských a veterinárních podniků, a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních.

PODROBNOSTI K DOKTORSKÉMU STUDIU

Exkurze pro základní a střední školy

Nabízíme exkurze pro základní a střední školy, které se zajímají o svět mikroorganismů. Na exkurzích se studenti dozví:
Co je mikrobiologie a čím se zabývá
Jak se mikroorganismy zkoumají
Jaké jsou nejnovější poznatky v mikrobiologii

Exkurze jsou vedeny pedagogy a vědci z našeho oddělení. Jsou přizpůsobeny věku a znalostem studentů a zahrnují:
Teoretickou část - prezentace a prohlídka projektových laboratoří mikrobiologie
Praktickou část - ukázky mikroorganismů pod mikroskopem, laboratorní cvičení s vybranými metodami používanými v mikrobiologii

Cíl exkurze:
Seznámit studenty s mikrobiologií a jejím významem
Probudit zájem o studium biologie a přírodních věd
Ukázat studentům moderní laboratorní vybavení a metody

Délka exkurze:
Exkurze trvají min. 90 minut, konkrétní obsah a délka po domluvě.

Termíny exkurzí:
Exkurze se konají po domluvě. Termín je potřeba domluvit dostatečně předem, nejméně jeden měsíc. Pokud by se exkurze konala v době semestrální výuky, tak dříve. Optimální termíny – leden, červen.

Kontakt:
Pro více informací a rezervaci exkurzí prosím kontaktujte:
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D., e-mail: kucerovaj@sci.muni.cz
Mgr. Nikola Hanišáková, e-mail: hanisakova@sci.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info