Vzděláváme novou generaci mikrobiologů a biotechnologů

Oddělení mikrobiologie vychovává kvalifikované odborníky v oblasti mikrobiologie s širokým uplatněním ve výzkumných ústavech, klinických laboratořích, biotechnologických a farmaceutických firmách.

Chci studovat mikrobiologii