Výzkum na oddělení mikrobiologie

Laboratoř anaerobních mikroorganizmů

O laboratoři

Laboratoř anaerobních mikroorganizmů (LAM) se zaměřuje na výzkum rozkladu organických látek pomocí různých skupin anaerobních bakterií a také striktně anaerobních metanogenních Archaea. Tyto anaerobní mikroorganizmy hrají často klíčovou roli v prostředích termálních pramenů, řašelinišť, říčních sedimentů, ale i v trávicím traktu živočichů. Jejich aktivita je využívána v zemědělství, odpadovém hospodářství, energetice, medicíně a při sanaci starých ekologických zátěží.

Hlavním předmětem zájmu LAM jsou biochemické a ekologické aspekty anaerobních procesů a výzkum mikrobiálního konzorcia účastnícího se těchto procesů. Zabýváme se studiem fyziologických a biochemických vlastností nových kmenů izolovaných z bioplynových reaktorů. Jedná se o metanogenní Archaea a sulfát redukující bakterie. Mnohé izolované metanogenní Archaea jsou dosud nepopsány. Dále se zaměřujeme na studium střevních sulfát redukujících bakterií, které mohou způsobit zánětlivé onemocnění střev včetně ulcerózní kolitidy a také na studium přírodních a chemických sloučenin působících proti aktivitě těchto mikroorganizmů. Silný důraz klademe na anaerobní prokaryota, protože mohou mít nové a jedinečné vlastností. Toto může být důležité pro různé aplikace v průmyslových oblastech i v oblasti základního výzkumu.

Mezi současné členy LAM patří vědečtí pracovníci, studenti a technický personál. Je navázána funkční spolupráce s laboratořemi a útvary MU i jiných vysokých škol, členové LAM participují na řešení národních i mezinárodních projektů.

Kontaktní osoba

doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Vedoucí laboratoře

kancelář: bud. E25/309
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:

Galerie

Laboratoř environmentální mikrobiologie

O laboratoři

Výzkumná práce laboratoře environmentální mikrobiologie je zaměřena na studium nejrůznějších aspektů aktivity mikroorganizmů a jejich interakce s prostředím. Výzkumné projekty se věnují vyhledávání, charakterizaci, popisu a využití bakteriálních taxonů s vysokým potenciálem degradovat environmentální polutanty. K identifikaci degradačních bakterií jsou využívány jak klasické kultivační metody, tak i chemotaxonomické a molekulárně biologické metody. Jednou s moderních metod uplatňovaných laboratoří pro přímou identifikaci bakterií je hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Technika je využívána pro identifikaci bakterií z environmentálního prostředí, ale i humánně patogenních, produkčních kmenů potravinářského průmyslu a probiotických bakterií a mj. přispělo i k popisu dvou nových druhů Pseudomonas moraviensis a Pseudomonas vranovensis. Vedle této metody jsou pro stanovení diverzity mikroorganizmů v prostředí používány i fingerprintové metody jako DGGE. Teoretické poznatky jsou využívány při spolupráci s firmami provádějícími dekontaminace a především s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro charakterizaci provozních kmenů pivovarských kvasinek.

Kontaktní osoba

Vedoucí laboratoře

Galerie

Laboratoř zoonotických mikroorganizmů

O laboratoři

Laboratoř zoonotických mikroorganizmů úzce spolupracuje s Oddělením medicínské zoologie Ústavu biologie obratlovců AVČR, v.v.i., Brno na jeho detašovaném pracovišti ve Valticích na jižní Moravě. Hlavní náplní výzkumu této laboratoře je studium ekologie, taxonomie a sérologie mikrobiálních původců vybraných zoonóz (zejména virů, bakterií a prvoků) přenášených hematofágními členovci, s využitím klasických i molekulárně biologických metod. Laboratoř zoonotických mikroorganizmů se zabývá rovněž výchovou studentů v rámci bakalářských, magisterských i doktorských programů Biologie obecná se zaměřením na mikrobiologii (vedení bakalářských a magisterských prací, doktorských disertací).

Laboratoř zoonotických mikroorganizmů se v současnosti zaměřuje především na základní výzkum agens přenášených hematofágními členovci (např. flaviviry West Nile a středoevropské klíšťové encefalitidy, baktérie Borrelia burgdorferi a Anaplasma phagocytophilum nebo prvoci Babesia spp.) Výsledky výzkumu napomáhají k lepší prevenci před infekčními onemocněními u obratlovců včetně surveillance vybraných zoonóz. Laboratoř zajišťuje přednášku a cvičení předmětu Mikrobiální zoonózy a sapronózy (Bi8011; Bi8011c).

Kontaktní osoby

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

Vedoucí laboratoře

kancelář: bud. E25/335
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:

Galerie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info