O pracovišti

Oddělení mikrobiologie

Posláním Oddělení mikrobiologie je vychovávat kvalifikované odborníky v oblasti mikrobiologie a molekulární biotechnologie s uplatněním ve výzkumných ústavech, klinických laboratořích, biotechnologických a farmaceutických firmách.

Studenty vedeme k samostatnému a tvůrčímu myšlení, pracovitosti, zodpovědnosti, respektu k morálním hodnotám, týmové práci a solidaritě. Učíme je systematicky pracovat s informacemi, navrhovat a provádět experimenty, správně interpretovat výsledky, kriticky vyvozovat závěry a srozumitelně prezentovat odborníkům i laické veřejnosti.

Historie Oddělení mikrobiologie 

Díky mravenčí práci mnoha kolegů vznikla unikátní publikace "Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity".

Po kliknutí na odkaz níže bude mít možnost prolistovat si online verzi této knihy.

Elektronická verze knihy

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info