Publikace v prestižním časopise nature communication

27. 3. 2024

Tým Laboratoře bioinženýrství mikroorganismů, pod vedením doc. Mgr. Pavla Dvořáka, Ph.D. spolupracoval s několika kolegy z ÚEB (Dr. Tibor Botka) a ze zahraničních institucí v Irsku, Německu, Španělsku a Austrálii. Byla provedena detailní analýza dvou linií bakteriálních kmenů, které byly vyvinuty paralelně za účelem lepšího růstu na cukru D-xylóza, který se hojně nachází v rostlinné biomase. Ukazujeme, že cestičky adaptace bakteriálního metabolismu na nové substráty jsou velmi různorodé a křivolaké, ale někdy se nám je daří rozklíčovat.
Publikovaná zjištění jsou důležitá pro lepší design mikrobiálních buněčných továren, které mohou být využity pro zužitkování odpadní rostlinné biomasy a její přeměnu na užitečné chemikálie (biomateriály, biopaliva nebo léčiva), a také pro lepší pochopení bakteriálního metabolismu a jeho adaptace na nepůvodní substráty.

Full Text


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info