Kick off meeting projekt MŠMT

31. 1. 2020

Hlavním cílem předkládaného projektu, na kterém spolupracujeme s University of Vienna, je vytvoření syntetického mikrobiálního konsorcia optimalizovaného pro rozklad kuchyňského odpadního materiálu s vysokým podílem lipidů. Při využívání syntetického konsorcia předpokládáme účinnější rozklad vstupního materiálu a zároveň vysokou produkci kvalitního bioplynu. Dosažením tohoto cíle bychom změnili pohled na možnosti mikrobiální degradace kuchyňského odpadu a využití tohoto druhu odpadu jako cenné suroviny v rámci strategie „Zero waste“.  

Více článků

Přehled všech článků