Erasmus+, DTU Biosustain

28. 1. 2020

Pavel Dvořák z Oddělení mikrobiologie (na fotografii vzadu uprostřed) absolvoval v lednu v rámci zaměstnaneckého programu Erasmus+ dvoutýdenní stáž v laboratoři dr. Pabla Nikela v The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability při Dánské technické univerzitě v Kodani (DTU Biosustain). Výzkumné skupiny v tomto centru využívají nejmodernější mikrobiologické, molekulárně biologické, biochemické a bioinformatické metody, které umožňují cílené modifikace metabolismu bakterií a kvasinek pro jejich využití v biotechnologiích. Během stáže prezentoval Pavel Dvořák zahraničním kolegům výsledky výzkumu Laboratoře bioinženýrství mikroorganismů a navázal užší spolupráci se skupinou Pabla Nikela. Tato spolupráce by měla umožnit krátkodobé výzkumné pobyty i pro některé naše studenty.

Více článků

Přehled všech článků